Wat houdt het in?

 

 

 

 

De hospitalisatieverzekering dekt voor u de kosten wanneer u onverhoopt in het ziekenhuis mocht belanden. Als bij een ongeval of ziekte immers niemand aansprakelijk kan worden gesteld, moet je genoegen nemen met de tussenkomst van het ziekenfonds voor alle lichamelijke schade: de behandelingskosten en de vergoeding van de tijdelijke of blijvende ongeschiktheid.

 

Bij een arbeidsongeval of een ongeval op de arbeidsweg komt de verzekering arbeidsongevallen van de werkgever tussen voor de lichamelijke schade die je hebt geleden. Bij een ongeval of ziekte tijdens je privéleven kun je enkel rekenen op de tussenkomst van de mutualiteit. Echter, heel wat medische kosten of ziektekosten worden niet of slechts gedeeltelijk gedekt door de verplichte ziekteverzekering. Hierdoor wordt een aanvullende hospitalisatieverzekering meer en meer noodzaak.

Weet u ...

 

 

 

 

… dat de verplichte ziekteverzekering géén hospitalisatieverzekering is?

In België hebben we het systeem van de verplichte ziekteverzekering. Iedereen dient rechtstreeks of onrechtstreeks aangesloten te zijn bij een ziekenfonds. Deze ziekteverzekering zorgt voor de terugbetaling van medische kosten. Daarnaast staat het iedereen echter vrij een aanvullende ziektekostenverzekering te nemen.

Wie door kanker getroffen wordt moet bijvoorbeeld ondanks de verplichte ziekteverzekering duizenden euro’s uit eigen zak betalen: aanvullende kosten voor honoraria van specialisten, dure medicijnen en frequente verblijven in het ziekenhuis lopen pijlsnel op. Een aanvullende ziektekostenverzekering voorkomt dat de medische problemen ook financieel al te hard toeslaan.

… dat hospitalisatieverzekeringen onderling érg verschillen?

Hospitalisatieverzekeringen komen in alle maten, geuren en kleuren. Nog belangrijker dan bij andere verzekeringen is om de kleine lettertjes in het verzekeringscontract te lezen. Welke diensten worden precies terugbetaald, en vooral wat wordt niet terugbetaald door de hospitalisatieverzekering? Welke esthetische ingrepen worden terugbetaald? Wat met tandproblemen? Hoe zit het met een maagverkleining? Wat als ik een gevaarlijke sport doe en zo geblesseerd geraak? De verzekeringspolis zal over deze en andere gevallen uitsluitsel bieden. Kijk dit dus vooraf goed na.

… dat je best nite te lang wacht met afsluiten?

Hoe ouder je bent, hoe duurder de hospitalisatieverzekering. Het risico dat je effectief ziek wordt, wordt voor de verzekeringsmaatschappij immers steeds groter. Daarom is het aangewezen zich vroeg genoeg aan te sluiten: de dekking geldt dan al vroeg, je weet immers nooit wat er kan gebeuren, en anderzijds blijft de verzekeringspremie goedkoper.

… dat een hospitalisatieverzekering zowel collectief als individueel afgesloten kan worden?

Heel wat werkgevers bieden een collectieve hospitalisatieverzekering aan als extra-legaal voordeel.  Het is dus als werknemer interessant om eerst bij je werkgever te polsen of dit aangeboden wordt. Wie geen mogelijkheid heeft tot instappen in een collectieve ziektekostenverzekering kan dit uiteraard steeds individueel afsluiten. Zakenkantoor Ardeon helpt je graag met het uitpluizen van je mogelijkheden.

… dat een hospitalisatieverzekering ook voor zelfstandigen bestaat?

Het wordt wel eens over het hoofd gezien, maar ook een zelfstandige kan nood hebben aan een hospitalisatieverzekering. Waar bij veel werknemers de werkgever voorziet in de vraag naar een hospitalisatieverzekering is dat bij een zelfstandige natuurlijk niet het geval. Verder verschilt een hospitalisatieverzekering van een werknemer eigenlijk vrij weinig, om maar niet te zeggen niet, ten opzichte van een hospitalisatieverzekering voor zelfstandigen. De dekkingen zijn in ieder geval dezelfde. Verder kan een gewone hospitalisatieverzekering zowel worden afgesloten door werknemers als door zelfstandigen.

In principe is het zelfs mogelijk om de hospitalisatieverzekering af te sluiten op naam van het bedrijf om op die manier als persoon toch te kunnen genieten van het voordeel dat hierdoor wordt bekomen.

… of uw verzekering kosten mbt reeds bestaande aandoeningen terugbetaald?

Let extra goed op bij het deel in de verzekeringspolis over “voorafgaande aandoeningen”, of iets dergelijks. Dit zijn aandoeningen die al aanwezig zijn op het moment van aansluiting. Sommige verzekeringen betalen alle kosten die hieruit voortvloeien terug, anderen doe dat slechts gedeeltelijk of nog andere verzekeringen betalen helemaal niets terug. Extra goed nakijken dus!

Neem contact op voor ons specifiek aanbod!