Uw onderneming

 

 

 

 

Je bent bedrijfsleider. Je professionalisme investeer je in al je activiteiten, en dus ben je ook veeleisend op het vlak van risicobeheer.

 

De complexiteit van je verzekeringssituatie is afhankelijk van vele parameters, waaronder niet in het minst het type van activiteit. Stel je bovendien personeel tewerk, dan krijg je te maken met bijkomende aspecten zoals de integratie van groeps- en hospitalisatieverzekeringen in de verloning van je medewerkers. Je verzekeringssituatie in haar geheel bekijken en optimaliseren, is dus een hele klus.

 

Om op al die vragen een adequaat antwoord te vinden, is het helemaal niet nodig dat je jezelf omschoolt tot een verzekeringsspecialist. Het volstaat dat je een aansprekingspunt vindt in een iemand, die net zoals jijzelf, een professional is in zij vakgebied.

 

Heb je daarenboven behoefte aan iemand die redeneert vanuit de praktijk van jouw bedrijf, en die zich als een onafhankelijke deskundige positioneert in de markt, dan volstaat het dat je ons contacteert voor een eerste vrijblijvende contact.

Ardeon bekijkt volgende zaken voor u:

Voertuigen

Vrachtwagens

U kunt kiezen uit verschillende modules. Het volledig pakket biedt bijstand aan de verzekerde voertuigen en de chauffeurs van de betreffende voertuigen. Ook is de zaakschade gedekt.

 

Wagenpark

Bij een wagenparkverzekering kiest u net als bij uw autoverzekering voor een verzekering die het best bij uw wagenpark past.

Gebouwen

Geld en Waarde

Geld en waarden die zich in het bedrijfsgebouw bevinden, zijn tot een maximum bedrag verzekerd bij overval of diefstal. Ook als uw werknemer de diefstal pleegt, bent u verzekerd.

 

Bouwplaats

De verzekering alle bouwplaats risico’s biedt u een optimale bescherming voor uw bouwplaats. Bij het bouwen van een gebouw, een brug of een woonhuis loopt u veel risico’s. Trillen van machines, natuurelementen of vandalisme kunnen leiden tot ongevallen en schade. Bent u als aannemer verantwoordelijk voor de bouwwerf dan raden wij u zeker aan deze verzekering af te sluiten.

 

Brand

Als ondernemer kunt u niet buiten deze verzekering. Naast materiële schade door brand zijn er nog meer zaken verzekerd.

 

Bedrijfsschade

Een brandverzekering bedrijfsgebouw dekt de materiële schade. U kunt zich voorstellen dat na een brand uw medewerkers niet gelijk de werkzaamheden weer kunnen oppakken. Dit kan u erg veel geld kosten. De vaste lasten en uw financiële verplichtingen lopen gewoon door. Het kan zelfs leiden tot een faillissement. Daarom raden wij u aan een verzekering bedrijfsschade af te sluiten.

Aansprakelijkheid

BA Uitbating

Privé heeft u een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, voor uw bedrijf heeft u ook een aansprakelijksverzekering nodig. Wanneer derden u aansprakelijk stellen voor schade die zij hebben opgelopen in of door uw bedrijf, kunt u een beroep doen op deze verzekering.

 

BA Vrijwilligers

De meeste organisaties zijn verplicht om voor hun vrijwilligers een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten. De gemeenten en provincies informeren de organisaties over de verzekeringsplicht. Wanneer je als organisatie niet de wettelijke verplichting hebt om een verzekering BA vrijwilligers af te sluiten (bv. een kleine vereniging zonder personeel), raden wij het toch aan dit wel te doen. Een aantal zaken die je in verenigingsverband doet, worden niet gedekt door de gewone privé verzekering.

 

Bestuurders

De wet- en regelgeving waaraan uw bedrijf moet voldoen, wordt steeds complexer. De kans dat uw bedrijf wordt aangeklaagd, is hierdoor steeds groter. De kosten kunnen dan flink oplopen. De verzekering bestuursaansprakelijkheid beschermt uw onderneming en het senior management tegen claims van bijvoorbeeld werknemers, aandeelhouders en overheden.

 

Rechtsbijstand

Deze verzekering biedt u juridische bijstand. Het is belangrijk te kiezen voor een onafhankelijke en gespecialiseerde rechtsbijstandsverzekeraar. Dan bent u verzekerd van een kwalitatieve oplossing voor al uw juridische problemen.

Pensioen

Groepsverzekering

De groepsverzekering biedt een aanvulling op het wettelijke pensioen zodat de koopkracht van uw werknemers behouden blijft wanneer ze met pensioen gaan. Deze verzekering is een belangrijk loonvoordeel.

 

Individueel pensioentoezegging

Wanneer u als zelfstandige in een vennootschap werkt, kunt u een IPT afsluiten. Dit is een levensverzekering waarmee u een aanvullend pensioen opbouwt. Wanneer u als zelfstandige geld uit uw vennootschap wilt halen dan is het afsluiten van een IPT (fiscaal) een zeer interessante optie.

 

Vrij aanvullend pensioen zelfstandigen

Het gemiddelde wettelijk pensioen voor zelfstandigen is niet genoeg om uw huidige levenstandaard te behouden. Wij raden u aan om hiervoor een aanvullende verzekering af te sluiten. Een VAPZ biedt een optimaal rendement; gewaarborgde rente met daarbovenop een belastingvrije winstdeelname.

Gezondheid

Arbeidsongevallen

Als werkgever bent u wettelijk verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Uw personeel is verzekerd bij lichamelijk letsel opgelopen door een arbeidsongeval of een ongeval op weg van en naar het werk.

 

Hospitalisatie

Dit is een collectieve verzekering die wereldwijd de medische kosten dekt bij hospitalisatie en ernstige ziekten.

Neem contact op voor ons specifiek aanbod!