Wat doen we voor je?

 

 

 

 

De burgerlijke aansprakelijkheid autoverzekering is een van de weinige verplichte verzekeringen voor particulieren. Met deze verzekering wordt de schade vergoed die door het verzekerde motorrijtuig veroorzaakt wordt. Dat kan omwille van de betrokkenheid van de burgerlijke aansprakelijkheid van de bestuurder of een andere verzekerde (bv. de eigenaar of de houder van het voertuig), of indien een zwakke weggebruiker lichamelijke schade heeft opgelopen.

Ardeon wendt al zijn professionaliteit en vakbekwaamheid aan om het contract aan te bieden dat het best is aangepast aan jouw behoeften. Zo kunnen we je helpen om de laagste bonus-malusgraad te behouden, zelfs bij een ongeval in fout. Verder helpen we je om een daling in graad te versnellen, een opzeg van het contract (na ongeval in fout, of gekoppeld aan de leeftijd) te vermijden, een bijkomende verzekering aan te bieden voor het vergoeden van de letsels van de bestuurders in fout, een betere prijs-kwaliteitverhouding aan te bieden voor jonge bestuurders

Weet u ...

 

 

 

 

 

… dat een elektrische rolstoel verzekerd moet zijn?
De burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (BA motorrijtuigen) is een verplichte verzekering. Al wie zich met een motorrijtuig op de openbare weg bevindt of op publiek terrein, zelfs als dat terrein slechts voor een aantal personen toegankelijk is, moet een BA motorrijtuigenverzekering afsluiten.
Onder motorrijtuigen verstaat de wetgever ‘alle rij- of voertuigen die zich over de grond bewegen en die door een mechanische kracht aangedreven worden, zonder aan spoorstaven gebonden te zijn’.
Dit betekent dat wie gebruik maakt van een elektrische rolstoel, scooter, step, segway en meer van dergelijke elektrische toestellen, over een BA motorrijtuigenverzekering moet beschikken.
De groene kaart geldt als verzekeringsbewijs.

… hoe uw premie berekend wordt?
De premieberekening voor autoverzekeringen verschilt van maatschappij tot maatschappij. Zij mogen zelf de criteria bepalen die ze hanteren om hun premie te berekenen. Handig om weten is dat, wat het verzekeringscontract voor de BA auto betreft, alle verzekeraars hetzelfde standaardcontract gebruiken. Enkel een aantal extra diensten of voordelen kunnen verschil maken.
De premie die u voor uw autoverzekering betaalt, is afhankelijk van een heleboel factoren, zoals leeftijd, woonplaats, burgerlijke staat, beroep, schadeverleden en rijervaring van de bestuurder; merk, type, vermogen en ouderdom van de wagen en het doel waarvoor het voertuig gebruikt wordt.
In dit rijtje komt geslacht niet (meer) voor. Sinds begin 2008 mag er immers geen onderscheid meer gemaakt worden tussen mannen en vrouwen bij het berekenen van de autoverzekeringspremie.
Het schadeverleden van de bestuurder is wel één van de bepalende factoren. Vóór 2004 waren alle Belgische verzekeraars verplicht hetzelfde bonus-malussysteem te gebruiken. Hierbij steeg of daalde de verzekeringspremie met een vast percentage in functie van de schade die een bestuurder met het omschreven voertuig veroorzaakte.
Sinds 2004 heeft elke verzekeringsonderneming haar eigen personalisatiesysteem uitgewerkt. Zo kunnen bijvoorbeeld ‘goede’ bestuurders beloond worden met een lagere premie of een korting bij ongevalvrij rijden en de ‘minder goede of risicovolle’ bestuurders kan men hogere premies aanrekenen.

… welke bijstand u mag verwachten?
In heel wat verzekeringscontracten zit een luik bijstand vervat. Wat hierin precies gedekt is, hangt af van polis tot polis. Het kan gaan om een infolijn die vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar is voor inlichtingen. Sommige polissen voorzien dat de inzittenden in uw wagen toch nog naar hun bestemming gebracht worden.
Ook het terugbetalen van het openbaar vervoer om thuis te geraken is soms gedekt. Vaak behoort ook het regelen van een sleepwagen na pech of een ongeval naar een garage dicht in uw buurt tot de mogelijkheden of het ter beschikking stellen van een vervangingsvoertuig tijdens de herstelling van uw wagen. Voor sommige verzekeringscontracten gelden deze extra diensten zowel in binnen- als buitenland.

… wat gedekt wordt door uw BA auto?
De BA auto dekt de lichamelijke en materiële schade die u met uw wagen aan derden toebrengt. Het gaat bijvoorbeeld om de materiële schade aan het voertuig waartegen u gereden heeft, de lichamelijke verwondingen van de inzittenden van dat voertuig en de kosten of schadevergoeding in geval van overlijden of arbeidsongeschiktheid én de letsels van de passagiers in uw eigen wagen voor zover zij niet aansprakelijk zijn voor het ongeval.
De BA auto vergoedt bij een schadegeval waarbij u in fout bent, noch de letselschade van u als bestuurder, noch de schade aan uw eigen voertuig. Hiervoor kunt u een bestuurders- en/of omniumverzekering nemen.
Schade aan vervoerde goederen wordt evenmin gedekt. Persoonlijke kleding en bagage wordt tot 2.478,94 euro per passagier wel vergoed.
De vergoeding voor morele schade is afhankelijk van situatie tot situatie. Als u zelf niet aansprakelijk bent voor het ongeval, zal de BA autoverzekeraar van de tegenpartij u in principe vergoeden.

… dat u zich als bestuurder kunt laten verzekeren?
Als bestuurder wordt u van vergoeding uitgesloten in uw BA auto. Dit betekent dat u bij een verkeersongeval waarbij u in de fout bent gegaan, zelf voor uw medische kosten en eventueel inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid opdraait.
Om dit probleem te vermijden, kunt u een bestuurdersverzekering nemen. Deze polis vergoedt, volledig of gedeeltelijk, de bestuurder voor de lichamelijke letsels die hij oploopt, zelfs als hij zelf aansprakelijk is voor het ongeval. De polis dekt medische kosten, maar ook het inkomensverlies dat u lijdt door (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid of invaliditeit, na tussenkomst van het ziekenfonds of de arbeidsongevallenverzekeraar.
Bij overlijden van de bestuurder wordt een bedrag uitgekeerd aan de begunstigde(n). De bestuurdersverzekering verzekert, indien u dat wenst, niet alleen u als bestuurder, maar bijvoorbeeld ook uw gezinsleden of andere personen die met uw toestemming uw voertuig besturen.

… dat u professioneel gebruik van de wagen moet melden?
De autoverzekering dekt uw privéverplaatsingen en ook de heen- en terugweg tussen uw woonplaats en werkplaats. Wanneer u uw wagen voor beroepsverplaatsingen gebruikt, moet u dit melden aan uw verzekeraar. U zal een aangepast verzekeringscontract ontvangen en uw premie zal allicht verhoogd worden.
Er kan één uitzondering zijn: als u in opdracht van uw werkgever minder dan 2.000 kilometer per jaar rijdt, beschouwen sommige verzekeraars dit toch als privégebruik. Als u zelfstandige bent en u gebruikt uw voertuig voor het werk of u behoort tot de buitendienst van een bedrijf, dan zal uw polis opgesteld worden in functie van beroepsgebruik.

 

 

Neem contact op voor ons specifiek aanbod!