Wat doen we voor je?

 

 

 

 

Als je tijdens je privéleven schade veroorzaakt aan ‘een derde’, wordt die schade vergoed door de familiale verzekering, op voorwaarde dat je aansprakelijk bent. De familiale verzekering beschermt je patrimonium tegen de (soms zware) financiële gevolgen van je fouten, nalatigheden, tekortkomingen… die je aansprakelijk kunnen stellen.

 

Ben je aansprakelijk? Dan moet je de slachtoffers schadeloos stellen. Volgens het Burgerlijk Wetboek staat iedereen daartoe met zijn hele vermogen garant. Het is dus zeker belangrijk om een familiale verzekering af te sluiten.

 

Wanneer uzelf schade lijdt, komt dus niet uw eigen familiale verzekering tussen, maar wel de familiale verzekering van de tegenpartij (indien die tenminste verzekerd is).

Weet u ...

 

 

 

 

… dat een familiale verzekering niet verplicht is?

Nee, het afsluiten van een familiale verzekering wordt niet verplicht. Toch is het aangeraden om voor uw gezin een familiale verzekering af te sluiten. De schade die uw kinderen aanrichten, kan bijvoorbeeld en enorm groot zijn. Ravottende kinderen durven elkaar al eens echt pijn doen, en soms moet u met de vriendjes van uw kroost naar het ziekenhuis. Dat valt mee wanneer het maar om een schaafwond blijkt te gaan, maar soms worden benen gebroken of kniebanden gescheurd door toedoen van uw kind. Erg duur en vervelend allemaal. De familiale verzekering kan dan tussenkomen.

… dat deze verzekering vrij ruim beschermt? 
Het contract komt tussen ten behoeve van de onderschrijver ervan, iedere persoon die bij hem inwoont, de familiale helpers en het huispersoneel. Het is ook geldig voor de mensen die je kinderen of dieren bewaken voor de schade die veroorzaakt wordt door hun bewakingsfouten. Dus de verzekering zal ook tussenkomen als je hond tijdens een verblijf in een gehuurd appartement aan de kust de sofa beschadigt.

… dat een familiale verzekering niet enkel nuttig is voor een familie met kinderen?

De familiale verzekering heeft ook voordelen voor gezinnen zonder kinderen. Bijvoorbeeld, indien u een wielertoerist bent en vaak lange tochten maakt, bestaat de kans dat u schade toebrengt aan een geparkeerde auto. Als die wagen erg duur is, kan het bedrag dat u de eigenaar verschuldigd bent snel oplopen. Ook in dat geval zal uw familiale verzekering tussenkomen. En dit is slechts één voorbeeldje. Het aantal gebeurtenissen waarvoor een familiale verzekering nuttig kan zijn, is zo goed als oneindig.ragen zo correct mogelijk te beantwoorden. Alleen zo beschermt u zich tegen onderverzekering. Het is erg onaangenaam wanneer uw huis verwoest werd om vast te stellen dat u slechts voor een beperkt bedrag verzekerd bent, waardoor u geen nieuw huis kan opbouwen.

… wat de kosten van een familiale verzekering zijn?
Bij de meeste verzekeraars liggen de premies (taksen inbegrepen) tussen € 50 en € 70. Als je tijdens je privéleven slachtoffer wordt van schade veroorzaakt door een andere persoon, kun je een beroep doen op rechtsbijstand. Deze verzekering is vaak, maar niet altijd in de premie inbegrepen.

Neem contact op voor ons specifiek aanbod!