Gedragscode AssurMiFID

Vanaf 30 april 2014 is de zogenaamde MiFID-wetgeving in de verzekeringssector van kracht geworden. In feite bevestigt deze wetgeving wat wij altijd al deden: uw verzekeringsbehoeften analyseren, producten voorstellen die aan uw behoeften voldoen, en daarbij uitgebreid advies verlenen. Alleen moeten wij dat vanaf nu zwart op wit kunnen bewijzen. De toezichthouder van de bank- en verzekeringssector FSMA zal hier streng op toezien. Welke gevolgen die nieuwe regelgeving in de praktijk zal hebben, is nog niet helemaal duidelijk. Onze beroepsfederaties en de verzekeraars zijn nog hard aan het werk om alles te implementeren. Alleszins toont deze wetgeving nogmaals aan dat verzekeringen complexe producten zijn waarbij onafhankelijk advies noodzakelijk is.

 

Conform de MiFID-wetgeving, vindt u hieronder een beschrijving van de diensten die ons kantoor aanbiedt, het toezicht van de FSMA, ons beleid inzake belangenconflicten en de wijze waarop wij worden vergoed. Heeft u hierover nog bijkomende vragen, aarzel dan niet ons te contacteren.

 

  1. Aangeboden diensten

Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

 

Meer concreet bieden wij volgende verzekeringstakken aan:

 

1: Ongevallen; 2: Ziekte; 3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel; 4: Casco rollend spoorwegmaterieel; 5: Luchtvaartuigcasco; 6: Casco zee- en binnenschepen; 7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen; 8: Brand en natuurevenementen; 9: Andere schade aan goederen; 10: BA motorrijtuigen; 11: BA luchtvaartuigen; 12: BA zee- en binnenschepen; 13: Algemene BA; 14: krediet; 15: Borgtocht; 16: Diverse geldelijke verliezen; 17: Rechtsbijstand; 18: Hulpverlening; 21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen; 22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen; 23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen; 26: Kapitalisatieverrichtingen; 27: Beheer van collectieve pensioenfondsen.

 

Ons kantoor neemt zich voor dat alle vergelijkende informatie – inclusief reclame – die aan u als cliënt wordt verstrekt aan de volgende voorwaarden zal voldoen: (i) de vergelijking moet zinvol zijn en correct en evenwichtig voorgesteld worden; (ii) ze moet de informatiebronnen vermelden die voor de vergelijking zijn gebruikt; en, (iii) ze moet de voornaamste feiten en hypothesen vermelden die voor de vergelijking gebruikt zijn.

 

Wanneer naar een bepaalde fiscale behandeling wordt verwezen, geldt als principe dat de fiscale behandeling van individuele omstandigheden van de cliënt afhangt en dat deze in de toekomst kan wijzigen. Dit zal ook steeds worden aangegeven.

Ons kantoor neemt zich voor om reclame steeds als dusdanig herkenbaar te maken.

 

  1. Toezicht van de FSMA

 

Ons kantoor is ingeschreven bij de FSMA als verzekeringsmakelaar onder het nummer 114461 A. De FSMA kan bereikt worden via volgend adres: Autoriteit Voor Financiele Diensten En Markten, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, tel. +32(0)2 220.52.11, fax. +32(0)2 220 52 75

 

  1. Beleid inzake belangenconflicten

 

In het licht van de AssurMiFID-reglementering voeren wij een belangenconflictenbeleid. Wij zullen dan ook steeds minstens 2 offertes van verschillende verzekeringsmaatschappijen aanbieden.

 

  1. Vergoeding

 

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming. Deze vergoeding maakt deel uit van de premie die u als klant betaalt. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant. Eventuele kosten of bijhorende lasten die zouden worden aangerekend zullen steeds op voorhand worden medegedeeld. Meer informatie hierover kan u desgevallend aanvragen op volgend e-mailadres:info@ardeon.be .